Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Hlavička
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
  Školní poradenské pracoviště   Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Studium
Přijímací řízení
Dokumenty
Rozvrhy hodin
Suplování
Maturity
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Školní knihovna

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Partneři
Partneři
 
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz

Od 1. 9. 2016 zahájilo ve škole činnost Školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se specifickými potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných, v platném znění. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.
Pracovníky Školního poradenského pracoviště jsou zástupce ředitele školy, výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka nebo pedagog se mohou obrátit na kteréhokoliv z těchto pracovníků s žádostí o pomoc při řešení problémů studijních, sportovních či osobních. Ten zajistí odbornou pomoc v rámci svých kompetencí nebo případ předá dalším spolupracovníkům ŠPP, případně zprostředkuje pomoc příslušných odborných institucí.

Členové týmu ŠPP:

  Mgr. Marcela Hájková
zástupkyně ředitele školy
telefonní číslo: 541 212 176
mail: zastupcestudium@sgldbrno.cz
   
  Mgr. Renata Honzová
výchovná poradkyně
telefonní číslo: 541 212 176
mail: honzova.r@sgldbrno.cz
úřední hodiny: pondělí 9.45 – 11.00 hod.
pro zákonné zástupce dle dohody
   
  Mgr. Kamila Novotná
metodička prevence sociálně patologických jevů
telefonní číslo: 541 212 176
mail: novotna.k@sgldbrno.cz
úřední hodiny: středa 12.35 – 14.00 hod.
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
(c) 2008-2020 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
design by Plaváček
 kontakt