Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Hlavička
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
  Studium   Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Studium
Přijímací řízení
Dokumenty
Rozvrhy hodin
Suplování
Maturity
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Školní knihovna

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Partneři
Partneři
 
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, příspěvková organizace - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 je školou s šestiletou a čtyřletou formou studia. Od 21.června 2001 je Sportovní gymnázium L. Daňka Brno, Botanická 70 zřízeno jako příspěvková organizace Jihomorvaského kraje. Gymnázium bylo založeno v roce 1983 jako Sportovní škola, jež v sobě zahrnovala 2.stupeň základní školy a čtyřleté gymnázium. V roce 1996 se Sportovní škola transformovala  v šestileté sportovní gymnázium a procházela další koncepční změnou.

Jsme středně velká škola se 14 třídami, které navštěvuje cca 420 žáků. Přibližně 20 % našich žáků jsou reprezentanti ČR, proto jejich studium vyžaduje individuální přístup ze strany učitelů.Na našem gymnáziu působí pedagogický sbor, který tímto způsobem s žáky běžně pracuje a vede je tak zároveň k samostatnosti, důslednosti a zodpovědnosti.
Školní vzdělávací program, podle kterého naše škola začíná pracovat od 1.9.2009, vychází z RVP(rámcově vzdělávací program pro gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou zadaný MŠMT).Absolvent našeho gymnázia má tedy potřebné znalosti a vědomosti ze všech vyučovacích předmětů nutné ke studiu na VŠ jakéhokoli zaměření.
Úspěšnost přijetí našich žáků na VŠ se v minulých letech pohybovala vždy nad 85%.
Díky svým studijním, a zejména sportovním výsledkům mají naši žáci možnost využít i nabídky sportovních studijních stipendií na vysokých školách v zahraničí ( USA, Kanada).

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
(c) 2008-2020 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
design by Plaváček
 kontakt