Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

Suplování: