Přejít k hlavnímu obsahu
Úspěšní matematici na SGLD
Úspěšní matematici na SGLD

I v tomto školním roce se žáci SGLD nebáli matematických výzev. V průběhu 3. čtvrtletí proběhlo několik matematických soutěží.

21. února 2024 se 10 žáků Primy a 7 žáků Sekundy zúčastnilo soutěže Pangea. Nejlépe se s 15 reálnými příklady z praxe vypořádali Petr Pešek (Prima) a Matyáš Pejřil (Sekunda).

Mezinárodní soutěž Matematický klokan se na SGLD setkává již tradičně s velkým zájmem. Letos se v pátek 22.3.2024 sešlo 56 zájemců. Nejlepších výkonů dosáhli:

· v kategorii Kadet – Ella Mazánková, Petr Pešek a Marian Biel (všichni Prima),

· v kategorii Junior – Matyáš Procházka, Martin Žalud (oba 2.B) a Tadeáš Hanyk (Tercie),

· v kategorii Student – Vojtěch Prášek, Jindřich Žítek (oba Kvinta), Ondřej Havrlant (3.B).

Termín Pythagoriády byl letos výjimečně z organizačních důvodů přesunut z podzimu na jaro. Na SGLD se této soutěže 27.3.2024 zúčastnilo 6 žáků z Primy a 5 žáků ze Sekundy. Úspěšnými řešiteli se stali Ella Mazánková a Petr Pešek (oba Prima) a Radek Buršík a Lukáš Gregr (oba Sekunda).

Matematická olympiáda obsahuje náročné matematické úlohy vysoce převyšující nároky „běžné“ školské matematiky. Přesto v letošním roce úspěšně zvládly domácí kolo Karolína Švecová (Sekunda) a Ella Mazánková (Prima) a postoupily do okresního kola. Ella navíc 3.4.2024 dosáhla vynikajícího výsledku – v konkurenci 161 žáků v okresním kole v kategorii Z8 zvítězila.

Úspěšným řešitelům i všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za předvedené kvalitní výkony!