Přejít k hlavnímu obsahu
Obrázek tenisty

Tenis byl uveden do programu sportovního gymnázia ve druhém pololetí školního roku 1990/91 a stal se jedním z tehdejších pěti kmenových odvětví zařazených do systému sportovní školy. Od školního roku 2009/2010 vypisujeme přijímací řízení pouze do šestiletého cyklu, kam je tenis zařazen.

Týdenní tréninkový cyklus tvoří herní příprava, kondiční příprava a regenerace. Probíhá vždy v pondělí, ve středu a v pátek v dopoledních hodinách, poté následuje teoretické vyučování. Úterky a čtvrtky jsou studijní dny, kdy studenti mají pouze teoretickou výuku. Odpolední sportovní příprava probíhá v tyto dny po ukončení teoretického vyučování.

Tréninkové prostory pro tenisty SGLD jsou v létě tenisové kurty BLTC v Lužánkách, v zimě probíhá příprava v tenisových halách TC Brno a Paradise. Dále využíváme nově zrekonstruovanou posilovnu, kardio místnost a kompenzační místnost v budově školy.

Trenérsky se na chodu tohoto sportovního odvětví v minulosti podíleli: A. Balát, M. Štencl, L. Kocman, F. Odehnal.
V současné době tréninky zajišťují B. Novák, P. Kvasnička a S. Nováková.

Sportovní gymnázium navštěvovali a navštěvují nejlepší hráči z Brna ve svých věkových kategoriích.

Nejúspěšnější hráči v historii gymnázia, kteří byli zařazeni do reprezentačních junirských výběrů jsou například L. Němečková, K. Bakalářová, V. Šafářová, M. Nekvapilová, L. Faltýnková, S. Nováková, E. Holiš, T. Najmanová.

SGLD od roku 2009 spolupracuje s klubem BLTC Brno.