Přejít k hlavnímu obsahu
1. pololetí
- Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování
Hovorové hodiny, informace o prospěchu 16.00–18.00 hodin
Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 15 hodin
Klasifikační porada za 1. pololetí
Vydání vysvědčení
Vyhlášení kritérií pro přijímací řízení oboru Gymnázium
Jednodenní pololetní prázdniny
2. pololetí
Zahájení vyučování ve 2. pololetí
- Jarní prázdniny
Přijímací řízení – talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou – 1. termín
Den otevřených dveří SG L. Daňka pro obor Gymnázium
Přijímací řízení – talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou – 2. termín
V rámci 40letého výročí – sraz absolventů
Velikonoční prádzniny
Velikonoční pondělí
Pedagogická porada za 3. čtvrtletí
Třídní schůzky 15.30 třídní důvěrníci, 16.00–18.00 hodin třídní schůzky
Písemné práce z ČJL
Písemné práce z AJ, NJ
Přijímací řízení (čtyřleté studium) – státní jednotné testy
Přijímací řízení (čtyřleté studium) – státní jednotné testy
Přijímací řízení (šestileté studium) – státní jednotné testy
Přijímací řízení (šestileté studium) – státní jednotné testy
Uzavření klasifikace ve všech maturitních třídách do 15 hodin
Klasifikační porada pro maturitní třídy
Vydání vysvědčení závěrečným ročníkům
- Přípravný maturitní týden pro maturitní třídy
- Ústní maturitní zkoušky pro třídy
- Přípravný maturitní týden pro maturitní třídu
- Ústní maturitní zkoušky pro třídu
- Výukový zájezd Skotsko (1. a 3. ročníky)
Hovorové hodiny, informace o prospěchu 16.00–18.00 hodin
Schůzka s rodiči Pr, I. A a I. B pro školní rok 2024/2025
Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 15 hodin
Klasifikační porada za 2. pololetí školního roku 2023/2024
Školská rada
Jednodenní akce tříd
- Školní výlety
Vydání vysvědčení
- Ředitelské volno
- Letní prázdniny
8.30 hodin nástup učitelského sboru – přípravný týden, porada s učiteli
- Opravné zkoušky, uzavření klasifikace žáků
Pedagogická rada, porada s trenéry a učiteli SG