Přejít k hlavnímu obsahu
2. pololetí
Schůzka s rodiči Pr, I.A a I.B pro školní rok 2023/2024
Oznámení klasifikace žákům třídními učiteli
Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12.00 hod.
Botanka party s rodiči
Školská rada
Klasifikační porada za 2. pololetí
Vydání vysvědčení a závěrečná pedagogická porada
- Letní prázdniny
9.00 hod. nástup učitelského sboru – přípravný týden, porada s učiteli
- Opravné zkoušky, uzavření klasifikace žáků
Pedagogická rada, porada s trenéry a učiteli SG