Přejít k hlavnímu obsahu
1. pololetí
- Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování
Hovorové hodiny, informace o prospěchu
uzavření klasifikace za 1. pololetí do 15 hodin
Klasifikační porada za 1. pololetí
Vydání vysvědčení
Vyhlášení kritérií pro přijímací řízení oboru Gymnázium
Předávání vysvědčení za 1. pololetí
Jednodenní pololetní prázdniny
2. pololetí
Zahájení vyučování ve 2. pololetí
Pololetní prázdniny
Den otevřených dveří SG L. Daňka pro obor Gymnázium
Přijímací řízení - talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou – 1. termín
Přijímací řízení - talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou – 2. termín
- Jarní prázdniny
Pedagogická porada za 3. čtvrtletí
Třídní schůzky
Přijímací řízení (čtyřleté studium) - státní jednotné testy
Přijímací řízení (čtyřleté studium) - státní jednotné testy
Velikonoční prázdniny
Přijímací řízení (šestileté studium) - státní jednotné testy
Přijímací řízení (šestileté studium) - státní jednotné testy
Uzavření klasifikace ve všech maturitních třídách do 12 hodin
Klasifikační porada pro maturitní třídy v 15.10 hodin
Vydání vysvědčení závěrečným ročníkům
- Blok didaktických testů společné části MZ: Sx, IV.A a IV.B
- Přípravný maturitní týden pro maturitní třídy IV.A a Sexta
Náhradní termín přijímacího řízení – státní jednotné testy
Náhradní termín přijímacího řízení – státní jednotné testy
- Ústní maturitní zkoušky pro třídy IV.A a Sexta
- Přípravný maturitní týden pro maturitní třídu IV.B
- Ústní maturitní zkoušky pro třídu IV.B
Hovorové hodiny, informace o prospěchu
Schůzka s rodiči Pr, I.A a I.B pro školní rok 2022/2023
Oznámení klasifikace žákům třídními učiteli
Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12 hodin
Školská rada
Klasifikační porada za 2. pololetí školního roku 2021/2022
- Školní výlety
Vydání vysvědčení a závěrečná pedagogická porada