Přejít k hlavnímu obsahu
1. pololetí
Vydávání vysvědčení za 1. pololetí
Vyhlášení kritérií pro přijímací řízení oboru Gymnázium
Jednodenní pololetní prázdniny
2. pololetí
Zahájení vyučování ve 2. pololetí
Den otevřených dveří pro obor Gymnázium
Přijímací řízení - talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou - 1. termín
Přijímací řízení - talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou - 2. termín
- Jarní prázdniny
Pedagogická porada za 3. čtvrtletí
Třídní schůzky
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
- Přijímací řízení (čtyřleté studium) – státní jednotné testy
- Přijímací řízení (šestileté studium) – státní jednotné testy
Uzavření klasifikace ve všech maturitních třídách do 12.00 hod.
Klasifikační porada pro maturitní třídy v 15.10 hod.
Vydání vysvědčení závěrečným ročníkům
- Blok didaktických testů společné části MZ: Sx, IV.A a IV.B
- Přípravný maturitní týden pro maturitní třídy Sx + IV.B
- Náhradní termín přijímacího řízení – státní jednotné testy
- Přípravný maturitní týden pro maturitní třídu IV.A
- Ústní maturitní zkoušky pro třídy Sx + IV.B
- Ústní maturitní zkoušky pro třídu IV.A
Hovorové hodiny, informace o prospěchu
Schůzka s rodiči Pr, I.A a I.B pro školní rok 2023/2024
Oznámení klasifikace žákům třídními učiteli
Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12.00 hod.
Školská rada
Botanka party s rodiči
Klasifikační porada za 2. pololetí
Vydání vysvědčení a závěrečná pedagogická porada
- Letní prázdniny
9.00 hod. nástup učitelského sboru – přípravný týden, porada s učiteli
- Opravné zkoušky, uzavření klasifikace žáků
Pedagogická rada, porada s trenéry a učiteli SG