Přejít k hlavnímu obsahu
2. pololetí
- Ústní maturitní zkoušky pro třídu IV.B
Hovorové hodiny, informace o prospěchu
Schůzka s rodiči Pr, I.A a I.B pro školní rok 2022/2023
Oznámení klasifikace žákům třídními učiteli
Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12 hodin
Klasifikační porada za 2. pololetí školního roku 2021/2022
Školská rada
- Školní výlety
Vydání vysvědčení a závěrečná pedagogická porada