Přejít k hlavnímu obsahu
Obrázek plavce

Plavání je na Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka od založení školy v roce 1983 (dříve Sportovní školy). V současnosti je kmenovým sportem ve čtyřletém studijním cyklu.

V průběhu let se postupně podařilo vybudovat efektivní systém přípravy plavců na úrovni vrcholového sportu. Výhodou tohoto systému je sladění tréninkové přípravy se studiem. Týden je rozdělen na tréninkové a studijní dny. Tréninkové dny jsou pondělí, středa a čtvrtek a studenti mají dvě fáze tréninku – dopolední (7.00-9.00) a odpolední (16.00-18.00). U studijních dnů, tj. úterý a pátek, probíhá výuka v průběhu celého dne a trénink je pouze odpolední (16.00-18.00). Časově nenáročné přesuny na sportoviště ve většině případech zajištěné vlastním školním autobusem, možnost ubytování mimobrněnských plavců na internátě přímo v budově školy a kvalitní stravování (až 5x denně) v přidružené jídelně.

Mezi další přednosti SGLD patří profesionální trenérské zabezpečení, program výuky dle vlastního vzdělávacího programu (v rámci kterého funguje systém podpory pro české reprezentanty), a úzká spolupráce s vedením KPSP Kometa Brno – dlouhodobě nejúspěšnějším českým plaveckým klubem.

Tréninková příprava probíhá na 25 m i 50 m bazéně, v prostorách školní tělocvičny a sportovní haly. Dále využíváme zařízení posiloven podle momentálních možností a potřeb.

Vedení plavecké sekce úzce spolupracuje s profesními zaměstnanci zajišťující pro plavce ambulantní i dlouhodobou zdravotní péči, psychologické konzultace a regenerační služby. To vše na vysoké úrovni. Cílem plavecké přípravy na SGLD je komplexní péče o talentované děti, která by měla směřovat, v souladu s přirozeným mentálním i fyzickým vývojem, k rozvoji pohybových schopností a dovedností na úroveň české plavecké špičky. Dlouhodobou prioritou v přípravě je úspěšná prezentace na juniorských soutěžích: Zimním a Letním mistrovství republiky juniorů, Evropské a Světové olympiádě mládeže a Mistrovství Evropy juniorů.

Evropského olympijského festivalu (dříve Družby) se v minulosti zúčastnili:
Bronislava Žedková (1986), Radek Klimeš (1986, 1987), Alena Rüflerová (1987), Hana Černá (1987), Aleš Cenek (1987), Roman Havrlant (1990), Petr Kratochvíl (1991), Martin Wagner (1991), Miroslava Šimonová (1993), Jaroslav Musil (1997), Hana Lefnerová (Světové hry mládeže – 1998, 1999), Martin Škacha (1999), Silvie Rybářová (1999), Lenka Štrbová (1999), Petr Durna (1999), Jakub Carda (2001), Ondřej Kelbl (2003), David Novotný (2005), Lukáš Grábl (2007), Jakub Kočař (2009), Rostislav Kubický (2009), Jakub Tobiáš (2011), Marek Osina (2013, 2015), Jan Šťastný (2023)

Mistrovství Evropy juniorů se v minulosti zúčastnili:
Hana Černá (1988, 1989), Petra Dufková (1990), Dana Chalupová (1989, 1990), Yvetta Hlaváčová (1990), Jana Kolaříková (1991), Roman Havrlant (1991, 1992), Martin Wagner (1992), Petr Kratochvíl (1992, 1993), Petra Térová (1992, 1993), Radka Nechmačová (1993), Miroslava Šimonová (1994), Jiří Baláš (1994), Vítězslav Budňák (1997), Martin Šeránek (1999), Martin Škacha (2000, 2001), Silvie Rybářová (2000, 2001), Jakub Carda (2002, 2003), Klára Václavíková (2003), Michal Beneš (2005), Ondřej Kelbl (2005, 2006), Jakub Schwarz (2006), Magda Okurková (2007), Lukáš Grábl (2009), Jan Štábl (2009), Jan Švehla (2009), Aneta Pláteníková (2009), Pavlína Dočkalová (2009), Filip Špinar (2009), Jakub Kočař (2011, 2012), Jakub Ševčík (2011, 2012), Matěj Vobořil (2011), Rostislav Kubický (2011), Ján Kútnik (2011 - DP), Monika Štěpánová (2012, 2013), Sabína Kupčová (2019), Lucie Zubalíková (2018 - DP, 2019 - DP, 2021 - DP), Tomáš Peciar (2018 - DP, 2019 - DP, 2021 - DP)

Mistrovství světa juniorů se v minulosti zúčastnili:
Jakub Kočař (2011), Jakub Ševčík (2011), Monika Štěpánová (2013), Osina Marek (2015), Sabína Kupčová (2019)

Studenti Sportovního gymnázia (dříve SŠ), kteří se dále zúčastnili ME, MS nebo OH:
Hana Černá – Netrefová, Petra Térová, Martin Wagner, Petr Kratochvíl, Petra Dufková, Roman Havrlant, Andrea Šimáková, Radka Nechmačová, Martin Škacha, Silvie Rybářová, Klára Václavíková, Martin Verner, Jakub Tobiáš, Jakub Kočař, Rostislav Kubický, Marek Osina, Sabína Kupčová, Tomáš Peciar

Na úspěších výše zmíněných plavců měli podíl tito trenéři (v období):
Ing. Josef Nalezený (1983–2009), Mgr. Michal Šindelář (1983–1991), Mgr. Zdeněk Tobiáš (1984–1985), Mgr. Hana Podhorská (1985–1990), Mgr. Lenka Korcinová (1985–1992), Pavel Hübel (1986–2001), Mgr. Tomáš Roztočil (1987–1991), Zdeněk Beran (1988–1989), Ondřej Butor (1989–1993), Drahomíra Karásková (1990–2010), Radek Vostrejž (1991–1994), Silvie Bezděková (1992–1998), Mgr. Radek Klimeš (1996–2007), Mgr. Marika Tobiášová (1998–2018), Mgr. Roman Havrlant (2000–2020, 2023-~), Jiří Vlček (2011–2020), Mgr. Petr Vodák (2007– ~) Mgr. Martin Verner (2020–2023), Radek Švaňhal (2020– ~)